Slovenia
Country information
Single number
Other numbers:
Ambulance
112
Fire/Rescue
112
Police
113
Link to  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Slovenija

Country phone code: +386

Country domain: .si

  • Številka 112 je enotna telefonska številka za klic v sili v Evropski uniji..
  • Drzavljani Evropske unije naj bi v nevarnosti poklicali na telefonsko številko 112, od koder bi nato njihov klic prevezali do dolocene reševalne sluzbe. Tako si bo treba zapomniti samo eno številko, s cimer bo dosezeno hitrejše in ucinkovito ukrepanje.
  • Namen evropske številke za klic v sili (SOS 112 Europe) je vkljuciti cim vecje število reševalnih sluzb z namenom, da si le-te izmenjajo podatke in priskrbijo širši javnosti informacije o razlicnih reševalnih sluzbah v Evropi, posebno tiste, ki so zdruzene v enotno evropsko številko za klic v sili 112.
  • Prosimo, da sodelujete z nami tako, da pošljete svoje predloge, informacije in internet povezave vaših reševalnih sluzb na naslov europe@sos112.info
  • SOS 112 Europe se izvaja v okviru švedske pobude.