Latvia
Country information
112-info
Link to 112 in Latvia
Other numbers:
Ambulance
03
Fire/Rescue
01
Police
02
Maritime rescue
Latvija

Country phone code: +371

Country domain: .lv

  • 112 ir vienots arkartejo izsaukumu talrunis Eiropas Savienibas valstis.
  • Arkartejas situacijas Eiropas iedzivotaji, zvanot uz talruna numuru 112, var izsaukt jebkuru nepieciešamo operativo dienestu. Iedzivotajiem ir jaatceras tikai viens talruna numurs, un tas garante atru un efektivu ricibu.
  • "SOS 112 Europe" merkis ir iesaistit pec iespejas vairak operativo dienestu, lai dalitos informacija un informetu plašaku sabiedribu par dazadiem operativajiem dienestiem Eiropa, ipaši tiem, kurus var izsaukt, zvanot uz Eiropas vienoto arkartejo izsaukumu talruni 112.
  • Ludzu piedalieties, sutot Jusu komentarus, informaciju un saites uz europe@sos112.info
  • "SOS 112 Europe" darbojas pec Zviedrijas iniciativas.