Estonia
Country information
112-info
Link to 112 in Estonia
Other numbers:
Ambulance
112
Fire/Rescue
112
Police
110
Maritime rescue
Tallinna Kiirabi
Eesti

Country phone code: +372

Country domain: .ee

  • 112 on ühtne hädaabinumber üle kogu Euroopa Liidu.
  • Hädaolukorras peab euroopa kodanik saama numbril 112 ühendust päästeteenistustega. Seega on inimestel vaja meeles pidada vaid üht numbrit, et tagada kiire ja tõhus abi.
  • SOS 112 Europe eesmärk on kaasata nii palju hädaabiteenistusi kui võimalik. Soovime vahetada informatsiooni ja teavitada laiemat üldsust erinevatest hädaabivõimalustest Euroopas, ennekõike neist, mis on kättesaadavad Euroopa ühtsel hädaabinumbril 112.
  • Palun osalege teiegi, saates oma märkused, info ja viidad e-postiga aadressil europe@sos112.info
  • SOS 112 Europe töötab Rootsi algatusel.